Login
Login
Loginnaam:
Wachtwoord:
Nog geen account?

Meer over risicobeoordelingen

Een meerderheid van de Nederlandse bedrijven beschikt inmiddels over de door de Arbowet verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De meeste van deze RI&E's blijken echter onvolledig te zijn ten aanzien van de beoordeling van de aanwezige arbeidsmiddelen. Pas wanneer een ongeval plaats vindt, blijkt in de meeste gevallen dat het gevaar dat de oorzaak was van het ongeval, niet geïdentificeerd en beoordeeld is in de RI&E.

De Arbeidsinspectie vraagt bij een ongeval altijd inzage in de RI&E. Bij een ontbrekende of onvolledige beoordeling van een arbeidsmiddel eist de Arbeidsinspectie om, naast de overige opgelegde sancties, in de meeste gevallen binnen een bepaalde termijn, alsnog een deugdelijke risicobeoordeling te overleggen.

Het doel van de risicobeoordeling van arbeidsmiddelen is om op efficiënte wijze de risico's van deze arbeidsmiddelen te beheersen. Wanneer de risicobeoordeling en -reductie goed zijn uitgevoerd zal dit leiden tot minder (bijna) ongevallen. Bovendien is door onderzoek aangetoond dat de productiviteit van werknemers in veilige bedrijven hoger ligt dan in minder veilige bedrijven.

Risicobeoordeling

 

 

 

 

 

Risicobeoordeling

 

 

 

 

 

Risicobeoordeling

 

 

 

 

 

Risicobeoordeling