Login
Login
Loginnaam:
Wachtwoord:
Nog geen account?

Meer informatie over abonnementen

Bij het afsluiten van abonnementen wordt onderscheid gemaakt tussen beheerders van machines (zoals productiebedrijven) en ontwerpers en bouwers van machines (zoals advies- en ingenieursbureaus en machinefabrieken). Abonnementen worden afgesloten voor de duur van een jaar.


Abonnementen voor machinebeheerders

De abonnementsprijs wordt bepaald door het aantal gevaren dat in het programma wordt ingevoerd1). Er zijn vier verschillende abonnementen:

Abonnement A
Met dit abonnement start iedere gebruiker. Het geeft de mogelijkheid maximaal 500 gevaren te beoordelen en te documenteren.
De prijs van het abonnement bedraagt € 350,-- exclusief BTW per jaar.

Abonnement B
Wanneer het aantal van 500 beoordeelde gevaren wordt overschreden, dient te worden overgegaan naar abonnement B. Dit abonnement geeft de mogelijkheid maximaal 1.000 gevaren te beoordelen en te documenteren.
De prijs van het abonnement bedraagt € 425,-- exclusief BTW per jaar.

Abonnement C
Wanneer het aantal van 1000 beoordeelde gevaren wordt overschreven, dient te worden overgegaan naar abonnement C. Dit abonnement geeft de mogelijkheid maximaal 2.500 gevaren te beoordelen en te documenteren.
De prijs van het abonnement bedraagt € 500,-- exclusief BTW per jaar.

Maatwerk
Wanneer het aantal van 2.500 gevaren wordt overschreden, dient u contact op te nemen met de beheerders van deze website. Afhankelijk van het verwachte aantal benodigde gevaren, zullen zij u hiervoor een prijsvoorstel doen.


Abonnementen voor ontwerpers en bouwers van machines

Abonnementstarieven voor ontwerpers en bouwers van machines worden bepaald aan de hand van het verwachte  aantal te beoordelen gevaren en de omvang van de verwachte hoeveelheid toe te voegen documentatie. Aangezien hierin veel variatie mogelijk is (in ReduRisc kan het complete Technisch Dossier van een machine worden opgeslagen), kunnen hiervoor geen standaard tarieven worden gegeven.
Neem voor een offerte contact op met de beheerders van deze website.

1) Het aantal geïdentificeerde gevaren is afhankelijk van de leeftijd en de omvang van de machine. Alle op de werkplek gebruikte machines moeten voldoen aan de eisen van de Richtlijn arbeidsmiddelen, die is opgenomen in hoofdstuk 7 van het Arbeids-omstandighedenbesluit. Machines die zijn gebouwd voor 1995 en niet voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn (geen CE-markering), hebben over het algemeen veel gevaren.
Machines die zijn gebouwd na 1995 moeten voldoen aan de Machinerichtlijn (opgenomen in het Besluit machines) en zullen, wanneer de Machinerichtlijn juist is toegepast, uitsluitend gevaren hebben waarvan de kans dat deze tot een ongewenst effect leiden, aanvaarbaar klein is. Bij deze machines worden de gevaren over het algemeen gevormd door aanpassingen aan de oorspronkelijke machine, koppelingen met andere machines en de omgeving waarin de machine wordt gebruikt. Het aantal gevaren van deze machines is over het algemeen klein.
   


Risicobeoordeling

 

 

 

 

 

Risicobeoordeling

 

 

 

 

 

Risicobeoordeling

 

 

 

 

 

Risicobeoordeling