Login
Login
Loginnaam:
Wachtwoord:
Nog geen account?

Risicobeoordeling

Deze website biedt u een online methode met behulp waarvan u risicobeoordelingen van machines en andere arbeidsmiddelen, zoals installaties en gereedschappen, kunt maken en beheren.
Klik hier voor meer informatie over de methode.


Hoe werkt het?

Door het afsluiten van een abonnement krijgt u toegang tot het programma. U hoeft geen software op uw computer te installeren en u heeft geen opslagcapaciteit nodig voor de door u gemaakte en te gebruiken files. Bovendien beschikt u altijd over de meest actuele gegevens, zoals nummers en titels van normen. 

Klik hier voor meer informatie over abonnementen.


Waarom risico's beoordelen?

Ieder bedrijf, waar door werknemers arbeid wordt verricht, dient een arbeidsomstan-dighedenbeleid te voeren dat is gebaseerd op de door het bedrijf uitgevoerde Risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit dienen in deze RI&E onder andere de risico's ten gevolge van het gebruik van arbeidsmiddelen (machines, gereedschappen, installaties en hulpmiddelen) te zijn opgenomen. Concreet betekent dit dat van ieder arbeidsmiddel ieder gevaar geïdentificeerd en beoordeeld moet worden.

Klik hier voor meer informatie over risicobeoordelingen.

 

Risicobeoordeling